Project Management

PROJECT MANAGEMENT

U bent zorgaanbieder en onderneemt in een complexe wereld met veel regelgeving. U heeft te maken met uw cliënten, de zorgvragers, maar ook met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Bovenal wilt u zorg van topkwaliteit leveren en daarbij ook een excellente werkgever zijn in een krappe arbeidsmarkt.

Care-Insight helpt u om in dat spanningsveld optimaal te presteren. Het vertrekpunt van onze dienstverlening is uw vraag. Die brengen we samen duidelijk in beeld. Vervolgens gaan we op basis van heldere afspraken voor u aan de slag. De opdracht is pas geslaagd als u door het resultaat een zorg minder heeft…

Een project moet leiden tot het creëren van verandering binnen uw bedrijfsvoering. Daarbij zijn tijd en middelen begrensd. Het is dus zaak om door een goed management de uitkomst van het project optimaal te laten zijn. Essentieel is om de verstoring van het reguliere proces minimaal te laten zijn, terwijl het projectresultaat maximaal moet zijn.

Vaak is daarbij de inzet van externe deskundigheid zeer waardevol. U profiteert dan immers van de inzichten en kennis van buiten uw organisatie met een maatwerk implementatie daarvan binnen uw organisatie.

 

“De leiding van een grote intramurale zorginstelling besloot de organisatiestructuur aan te passen. Daardoor verschoven ook de taken en verantwoordelijkheden van zorgteams. Om die teams te voorzien van direct inzetbare kennis, is een Management Development traject ingezet. We verzorgden daarbij de scholing op het gebied van budgetbeheer. Uiteraard was het project pas afgerond na borging daarvan in de alledaagse praktijk van de teams.”