Interim Management

INTERIM MANAGEMENT

U bent zorgaanbieder en onderneemt in een complexe wereld met veel regelgeving. U heeft te maken met uw cliënten, de zorgvragers, maar ook met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Bovenal wilt u zorg van topkwaliteit leveren en daarbij ook een excellente werkgever zijn in een krappe arbeidsmarkt.

Care-Insight helpt u om in dat spanningsveld optimaal te presteren. Het vertrekpunt van onze dienstverlening is uw vraag. Die brengen we samen duidelijk in beeld. Vervolgens gaan we op basis van heldere afspraken voor u aan de slag. De opdracht is pas geslaagd als u door het resultaat een zorg minder heeft…

Plotseling of gepland heeft u behoefte aan iemand die zorgt dat uw organisatie op de terreinen van de financiële bedrijfsvoering geen achterstanden oploopt. Denk u eens in dat u of uw managers geen vitale stuurinformatie meer ontvangen of dat het tijdig indienen van al die documenten in het zorgverkoopproces gevaar loopt. Aan de hand van een zorgvuldige (risico)analyse van de behoefte aan inzet van interim management, creëren we een maatwerk oplossing daarvoor.

Daarbij kunnen we, zo nodig, ook gebruik maken van ons strategisch netwerk om de voor u optimale oplossing te bereiken. Natuurlijk worden bij afloop van de interim periode de werkzaamheden op een zorgvuldige manier afgerond en overgedragen.

U bent daarmee verzekerd van een ongestoorde voortgang van uw bedrijfsvoering.

 

“Vooruitlopend op de uitwerking van fusieplannen hebben we ten behoeve van een VVT-instelling voorzien in de continuering van zorgverkoop en -declaratie. Hierdoor werden de financiering van de productie en de tijdige ontvangst van het bijbehorend budget veilig gesteld.”