Rekenmodellen

REKENMODELLEN

U bent zorgaanbieder en onderneemt in een complexe wereld met veel regelgeving. U heeft te maken met uw cliënten, de zorgvragers, maar ook met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Bovenal wilt u zorg van topkwaliteit leveren en daarbij ook een excellente werkgever zijn in een krappe arbeidsmarkt.

Care-Insight helpt u om in dat spanningsveld optimaal te presteren. Het vertrekpunt van onze dienstverlening is uw vraag. Die brengen we samen duidelijk in beeld. Vervolgens gaan we op basis van heldere afspraken voor u aan de slag. De opdracht is pas geslaagd als u door het resultaat een zorg minder heeft…

In uw organisatie wordt veel gewerkt met data. Vaak nodig om te voldoen aan contractuele eisen. Het verzamelen en vastleggen van die gegevens is meestal tijdrovend en belastend voor u en uw medewerkers.

Heeft u ook dat gevoel dat met al die vastgelegde feiten alleen maar het verleden wordt verklaard? Dit is een verspilling van de informatiekracht van de gegevens.

Onze rekenmodellen helpen u om, onder andere met zogeheten “what-if” scenario’s, zinvolle stuurinformatie te generen. Uiteraard maken we die modellen op maat voor u, waarbij we wel nuttige externe parameters kunnen toevoegen.

 

“Kleinschalige zorg kent grote bedrijfsmatige risico’s. We hebben het locatiemanagement cijfermatig ondersteund door goede, op maat gemaakte, rekenmodellen waarbij normatieve formaties en budgetten zijn gespiegeld met de historische gegevens. Vandaaruit is door de Raad van Bestuur beleid ontwikkeld en ingezet om non-financiering van zorg te voorkomen. De rekenmodellen boden daarbij handvatten voor zowel de basisroosters van de zorgteams, als ook voor de gesprekken met het zorgkantoor.”