Advies

ADVISERING

U bent zorgaanbieder en onderneemt in een complexe wereld met veel regelgeving. U heeft te maken met uw cliënten, de zorgvragers, maar ook met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Bovenal wilt u zorg van topkwaliteit leveren en daarbij ook een excellente werkgever zijn in een krappe arbeidsmarkt.

Care-Insight helpt u om in dat spanningsveld optimaal te presteren. Het vertrekpunt van onze dienstverlening is uw vraag. Die brengen we samen duidelijk in beeld. Vervolgens gaan we op basis van heldere afspraken voor u aan de slag. De opdracht is pas geslaagd als u door het resultaat een zorg minder heeft…

Het kan gebeuren dat u bijvoorbeeld verbetering wilt van de planning- en controlcyclus in uw organisatie of eens wilt klankborden over het proces van de zorgverkoop aan zorgkantoor of zorgverzekeraar. Vaak is het moeilijk om hierover binnen de eigen organisatie op een veilige manier te communiceren.

Onze advisering is altijd gestoeld op uw individuele vraag en dus maatwerk. Graag betrekken we daarbij de expertise van onze strategische partners gebieden zoals HRM, huisvesting en ICT. Bij de uitwerking van uw adviesvraag wordt uw informatie natuurlijk altijd strikt vertrouwelijk behandeld.

Zo streven we ernaar om onze adviezen niet duur, maar wel waardevol te laten zijn. Het advies is pas afgerond als het uw organisatie concreet verder heeft gebracht.

 

“Voor een kleine particuliere aanbieder van thuiszorg brachten we een advies op maat uit over hun mogelijkheden bij de transitie van de langdurige zorg in 2015. Op basis daarvan nam de eigenaar besluiten over het zorgaanbod en de positionering in de zorgmarkt. Hierdoor ontstond een goede balans tussen ambitie en potentie.”